Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja uporabe platforme Krožnik za uporabnike

1. Uvodno

Splošni pogoji uporabe platforme Krožnik (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo uporabo storitve preko platforme Krožnik (v nadaljevanju: Platforma), ki zajema spletno mesto www.kroznik.si (v nadaljevanju: Spletno mesto) in mobilno aplikacijo Krožnik (v nadaljevanju: Mobilna aplikacija) v lasti družbe Krožnik, d.o.o., Cesta na Belo 14, Kokrica, 4000 Kranj, matična številka: 9420398000 (v nadaljevanju: Krožnik).

Platforma omogoča povezovanje potrošnikov, ki se registrirajo na Platformi (v nadaljevanju: Uporabniki) z registriranimi trgovci, restavracijami in drugimi partnerji (v nadaljevanju: Partnerji), ki bi želeli ponuditi Uporabnikom hrano pred iztekom roka po znižani ceni (v nadaljevanju: Izdelki) združeni v »vrečki« (v nadaljevanju: Vrečka). Na Platformi je Uporabnikom dostopna ponudba naših Partnerjev, preko katere lahko Uporabniki opravijo rezervacijo in nakup Izdelkov v Vrečki (v nadaljevanju: Storitev).

Krožnik preko Platforme posreduje pri nakupu in prodaji Izdelkov v Vrečki med Uporabnikom in Partnerjem, zato rezervacija Vrečke na noben način ne ustvarja pogodbenega razmerja med Krožnikom in Uporabnikom v zvezi z Izdelki in/ali nakupom ali prodajo Izdelkov. Krožnik ne prevzema nobene odgovornosti glede narave Izdelkov in/ali glede izvajanja pogodbe med Partnerjem in Uporabnikom.

Pred uporabo Platforme Splošne pogoje dobro preberite, saj z uporabo Platforme Splošni pogoji postanejo za vas zavezujoči. Če se s Splošnimi pogoji ne strinjate, prosimo ne dostopajte ali uporabljajte našega Spletnega mesta in/ali Mobilne aplikacije.

Politika zasebnosti in Obvestilo o piškotkih, ki sta objavljena na Platformi, sta del Splošnih pogojev in sta za Uporabnike zavezujoča hkrati s sprejemom Splošnih pogojev.

2. Uporaba Platforme ter rezervacija in nakup Izdelka

2.1 Pogoji za uporabo Platforme

Uporaba Platforme je dovoljena le osebam starejšim od 18 let s popolno poslovno sposobnostjo za namene zunaj njihove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Pogoj za uporabo Platforme je delujoča internetna povezava. Uporaba Platforme je za Uporabnike brezplačna.

2.2 Registracija

Uporaba Storitev preko Platforme je omogočena samo registriranim Uporabnikom. Uporabnik z registracijo potrjuje točnost in popolnost svojih podatkov, ki so potrebni za uporabo Storitev preko Platforme.

2.3 Ponudba

Krožnik preko Platforme posreduje pri nakupu in prodaji Izdelkov v Vrečki med Uporabnikom in Partnerjem.

Uporabniku se v Platformi privzeto prikaže seznam poslovalnic Partnerjev (v nadaljevanju: Poslovalnice) po naključnem vrstnem redu. Uporabnik lahko uporabi iskalnik za poimensko iskanje Poslovalnic v Platformi. Platforma omogoča prikaz interaktivnega zemljevida, ki prikazuje lokacije vseh Poslovalnic. V primeru, da Uporabnik dovoli dostop do svoje lokacije, pa se Poslovalnice lahko prikažejo razvrščene po oddaljenosti.

Uporabniku se ponujeni Izdelki v Vrečki izbranega Partnerja prikažejo po različnih kategorijah (kot na primer pekovski Izdelki, mešani Izdelki, mlečni Izdelki), pri čemer Uporabniku ni v naprej znano kateri Izdelki točno se nahajajo v posamezni Vrečki. Uporabniku tudi ni v naprej znano koliko posameznih Izdelkov se nahaja v Vrečki. Partner lahko bolj natančno določi vrsto in količino Izdelkov v posamezni Vrečki.

Uporabniku se ponujeni Izdelki v Vrečki prikažejo po znižani ceni, pri čemer znaša znižana cena vseh Izdelkov v Vrečki vsaj 50 % prvotne cene.

Ponudba Vrečk, ki je prikazana Uporabniku prek Platforme se lahko razlikuje od dejanskih zalog Izdelkov pri Ponudniku in kot taka ni zavezujoča. Ponudba Vrečk, ki je prikazana Uporabniku je le povabilo Uporabniku k opravi rezervacije.

Ponudba alkoholnih in tobačnih Izdelkov ni dovoljena.

2.4 Informacije o Izdelkih v Vrečki

Uporabniku so na Platformi dostopne informacije o vrsti Izdelkov v Vrečki. Te informacije so informativne narave in so namenjene temu, da Uporabniku omogočijo oceno Izdelkov v Vrečki pred rezervacijo. Izdelki v Vrečki lahko vsebujejo katerekoli alergene.

Če ima Uporabnik kakršenkoli dvom ali vprašanje o morebitnih o alergijah, sestavinah ali drugih informacijah o Izdelkih, se mora Uporabnik obrniti na Partnerja neposredno pred rezervacijo.

Dolžnost zagotoviti obvezne informacije o Izdelkih v Vrečki (kot na primer alergeni, sestavine) in njihovi pravilnosti je izključno na strani Partnerja, zato Krožnik ne prevzema nobene odgovornosti za posredovane informacije glede Izdelkov v Vrečki. Partner zagotovi Uporabniku obvezne informacije o Izdelkih v Vrečki (kot na primer alergeni, sestavine) ob prevzemu Vrečke v Poslovalnici.

Vse Izdelke kupljene prek Platforme, je potrebno porabiti takoj po prevzemu in/ali v skladu z etiketo izdelka ali navodili Partnerja.

2.5 Rezervacija

Registrirani Uporabniki lahko opravijo rezervacijo in nakup Izdelkov v Vrečki samo v Mobilni aplikaciji in le znotraj dovoljenega časovnega okna za rezervacijo in nakup, ki je Uporabniku vidno v Mobilni aplikaciji.

Rezervacija je veljavna 15 minut od oddaje zadnje Vrečke v »košarico«. Če v roku 15 minut od oddaje zadnje Vrečke v »košarico« rezervacija ni oddana in plačilo uspešno izvedeno, se rezervacija razveljavi.

2.6 Nakup in plačilo

Uporabnik mora hkrati po potrditvi rezerviranih Izdelkov v Vrečki (v nadaljevanju: Oddano naročilo) izvesti plačilo.

Plačilo Izdelkov v Vrečki se prek ponudnika plačilnih storitev izvrši v imenu Partnerja. Uporabnik lahko plača z debetnimi in kreditnimi karticami različnih ponudnikov ter z drugimi načini plačila, ki so na voljo na Platformi.

Po Oddanem naročilu in uspešno izvedenim plačilom se šteje, da je pogodba med Uporabnikom in Partnerjem sklenjena oziroma zavezujoča.

Po Oddanem naročilu in uspešno izvedenim plačilom, Uporabnik ne more več odstopiti od pogodbe oziroma preklicati Oddanega naročila. Prav tako Uporabnik nima pravice vrniti kupljenih Izdelkov v Vrečki, saj so Izdelki v Vrečki blago, ki je hitro pokvarljivo oziroma mu hitro preteče rok uporabe.

Po Oddanem naročilu in uspešno izvedenim plačilom, dobi Uporabnik na svoj elektronski naslov obvestilo za prevzem Oddanega naročila. V obvestilu so navedene informacije o kupljenih Izdelkih v Vrečki in ceni, lokaciji Poslovalnice kjer se opravi prevzem, časovno okno prevzema in kontaktni podatki Partnerja.

Če želi Uporabnik pridobiti razširjeno potrdilo o Oddanem naročilu in plačilu, lahko le-to zahteva v Mobilni aplikaciji s pritiskom na gumb »Zahtevaj potrdilo« v okviru posameznega naročila, ki se nahaja v orodni vrstici v sekciji »Naročila«, potrdilo pa nato prejme na svoj elektronski naslov.

Vse cene so navedene v EUR in vsebujejo DDV.

2.7 Prevzem

Partner določi, ali je prevzem Vrečke v Poslovalnici možen le na dan rezervacije in/ali naslednji dan po rezervaciji. Informacije o časovnem oknu prevzema bodo Uporabniku vidne v Mobilni aplikaciji.

Za namen prevzema Vrečke v Poslovalnici, mora Uporabnik v Mobilni aplikaciji v okviru posameznega naročila pritisniti na gumb »Prevzemi«, ki se nahaja v orodni vrstici v sekciji »Naročila«. Po pritisku na gumb »Prevzemi« se Uporabniku pokaže koda za prevzem, Vrečka pa se šteje za prevzeto.

Uporabnik mora kodo za prevzem v Poslovalnici pokazati pooblaščeni osebi Partnerja, ki nato Uporabniku izroči Vrečko in račun.

Uporabnik mora prevzeti Vrečko v Poslovalnici pravočasno in v časovnem oknu, ki ga določi Partner. Če Uporabnik Oddanega naročila ne prevzame v danem roku, ima Partner pravico z Izdelki ravnati po njegovem mnenju. Če Partner ne določi drugače, Uporabnik ni upravičen do vračila denarja za Oddano naročilo, ki ni bilo pravočasno prevzeto, Izdelki v Vrečki pa Uporabniku niso več na voljo.

Dolžnost Uporabnika je, da preveri ali Vrečka ustreza Oddanemu naročilu. Če Vrečka ne ustreza Oddanemu naročilu ali če Partner Uporabniku Vrečke ne izroči, mora Uporabnik Partnerja na to opozoriti. Če Uporabnik in Partner ne rešita zahtevka, mora Uporabnik svoj zahtevek z obrazložitvijo posredovati v reševanje Krožniku najkasneje v roku 7 dni.

3. Posredovanje zahtevkov in vprašanj

Uporabnik lahko posreduje svoje zahtevke (vključno s pravico do pritožbe) in vprašanja pisno na naslov Krožnik, d.o.o., Cesta na Belo 14, Kokrica, 4000 Kranj ali na elektronski naslov [email protected]. Krožnik bo Uporabniku odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu zahtevka oziroma vprašanja.

4. Obveznosti Uporabnika

Uporabnik je dolžan za namen uporabe Platforme in Storitev zagotoviti točne podatke. V primeru sprememb obveznih podatkov, je dolžan le-te spremeniti v Platformi.

Uporabniki ne smejo uporabljati Platforme in Storitev za škodljive, zlonamerne, goljufive in/ali nezakonite namene in/ali za kakršnekoli druge namene, ki niso v skladu z namenom Platforme in Storitev.

Krožnik ima v takem primeru pravico kadarkoli onemogočiti dostop do Platforme in uporabe Storitev.

5. Omejitev odgovornosti

Krožnik ni odgovoren za nobeno škodo, ki bi izhajala ali bila povezana:

  • z zadevami za katere je odgovoren Partner (kot na primer pakiranje, označevanje, priprava, kvaliteta, sestavine, alergeni Izdelkov);
  • z (ne)izpolnitvijo pogodbenega razmerja med Partnerjem in Uporabnikom;
  • z nezmožnostjo uporabe Platforme, ki ni posledica ravnanj Krožnika;
  • s poškodbami naprav in opreme, ki so posledica različnih programskih virusov;
  • z rezervacijami Izdelkov s strani Uporabnika, ki bi jih le-ta opravil na podlagi napačnih ali zlonamernih podatkov;
  • z netočnostjo informacij in drugih elementov (v nadaljevanju: Vsebine) povezanih spletnih mest in Vsebin, ki jih na platformo posredujejo Uporabniki in Partnerji;
  • s pomanjkljivo izvedbo, zamudo pri izvedbi ali neizvedeno Storitev, če je to posledica okoliščin na katere Krožnik nima vpliva.

Uporabniki uporabljajo Platformo na lastno odgovornost.

Navedene določbe ne vplivajo na pravice, ki jih ima Uporabnik na podlagi veljavnega zakona o varstvu potrošnikov.

6. Vsebine Uporabnikov in Partnerjev

Uporabniki in Partnerji imajo možnost posredovanja Vsebin na Platformo (kot na primer informacije o Izdelku, slikovno gradivo, višina popusta, komentarji). Ker so te Vsebine last Uporabnikov in Partnerjev, Krožnik ne prevzema odgovornosti za nobeno škodo povezano s tako Vsebino.

Uporabniki in Partnerji morajo pri posredovanju Vsebin na Platformo spoštovati relevantno zakonodajo s področja pravic intelektualne lastnine, načelo zaupnosti, ne smejo objavljati žaljivih in lažnih vsebin ali vsebin, ki spodbujajo nasilje in diskriminacijo. Krožnik ima pravico kadarkoli odstraniti take Vsebine in/ali onemogočiti dostop do Platforme in uporabe Storitev.

7. Avtorske pravice

Krožnik si pridržuje vse avtorske pravice Platforme.

Uporabnik lahko uporabi informacije ali druge elemente Platforme le za domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic in drugih pravic ter zlorabljati Platforme na primer z avtomatiziranim sistematičnim pregledovanjem informacij ali drugih elementov Platforme.

Brez predhodnega pisnega soglasja ni dovoljeno kakršnokoli kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje, razširjanje ali drugo podobno ravnanje z informacijami in elementi Platforme.

8. Višja sila

Krožnik ne odgovarja za škodo, zamudo oziroma pomanjkljivost, ki je posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, jih preprečiti ali odvrniti.

9. Končne določbe

9.1 Prenehanje veljavnosti

Splošni pogoji so za Uporabnika zavezujoči dokler ne izbriše svojega računa na Platformi ali dokler Krožnik Uporabniku ne onemogoči dostopa do Platforme. Svoj račun na Platformi lahko Uporabnik izbriše kadarkoli in tako preneha uporabljati Storitve.

9.2 Spremembe Splošnih pogojev

Krožnik si pridržuje pravico do občasnih sprememb Splošnih pogojev, ki pričnejo veljati z dnem objave na Platformi.

Uporabniki bodo o nameravanih spremembah Splošnih pogojev obveščeni preden ti začnejo veljati. Šteje se, da Uporabnik soglaša s spremembami, če spremembam ne ugovarja do nastopa veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev.

Za izvedbo rezervacije in nakupa Izdelkov v Vrečki veljajo Splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje rezervacije s strani Uporabnika.

9.3 Reševanje sporov

Za reševanje sporov, ki bi nastali v povezavi s Platformo in/ali Splošnimi pogoji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Za opravljanje Storitev in tolmačenje Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ti Splošni pogoji veljajo od 20.10.2023 dalje.

Krožnik, d.o.o.