Politika zasebnosti

Krožnikova politika zasebnosti

Varstvo posameznikove zasebnosti je za nas bistvenega pomena. V nadaljevanju lahko najdete informacije o obdelavi in zaščiti osebnih podatkov.

Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti, imajo pomen, kot je določen v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

1. Podatki o upravljavcu in odgovorni osebi za varstvo podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov je Krožnik, d.o.o. Kokrica, Cesta na Belo 14, 4000 Kranj, matična številka: 9420398000. Za vprašanja glede obdelave osebnih podatkov se lahko kadarkoli obrnete na elektronski naslov: [email protected].

Posameznikom ponujamo storitve preko naše platforme, ki zajema spletno mesto www.kroznik.si in mobilno aplikacijo Kroznik.

2. Vrste in viri osebnih podatkov.

Za potrebe opravljanja dejavnosti obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov, in sicer:

 • če obiščete naše spletno mesto: nujne piškotke, IP naslov;
 • če se prijavite na novice: ime in priimek, interes, elektronski naslov, IP naslov, opcijsko pa mobilna številka;
 • če bi postali beta tester: ime, kraj prebivališča, starost, elektronski naslov, opcijsko pa priimek, telefonska številka, poklicni status in vaše mnenje;
 • če se registrirate in uporabljate aplikacijo: elektronski naslov, ime in priimek, podatki posredovani v okviru anket, komunikacija z nami, podatki o napravi, analitični podatki o uporabi platforme;
 • če izvršite naročilo: generirana koda naročila, podatki o naročilu, podatki o plačniku (ime in priimek, tveganje), podatki o plačilu, prejemnik plačila, naprava, IP naslov, plačilna metoda (tip plačilne kartice, datum veljavnosti), pretekla naročila, država transakcije ter podatek o številki plačilne kartice (dostopen izključno ponudniku plačilnih storitev).

Določene podatke nam lahko posredujete, če želite, in sicer: kot obiskovalec spletne strani se z elektronskim naslovom prijavite na naše novice, nam posredujete sporočilo ali zaupate mobilno številko. Prav tako lahko le na podlagi vaše privolitve obdelujemo: lokacijske podatke, ne-nujne piškotke, identifikator za potisna sporočila za namen aktivnosti trženja. Če se na našo platformo registrirate s profilom socialnih omrežij (Facebook, Google, Apple), se lahko posreduje vaša uporabniška slika in drugi podatki. Več o politikah zasebnosti ponudnikov socialnih omrežij najdete na povezavah: Facebook, Google, Apple.

Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. Večino podatkov pridobimo neposredno od vas ob registraciji na platformo ali ob posameznem naročilu. Podatke pridobivamo tudi posredno prek uporabe platforme, izvršitve naročila ali od ponudnikov socialnih omrežij, če se na našo platformo registrirate s tam kreiranim profilom. Določene podatke lahko z analizami ustvarimo sami. Osebni podatki, ki niso pridobljeni neposredno od vas, so na razpolago na vašo zahtevo.

Uporaba platforme in izvršitev naročila ni dovoljena otrokom mlajšim od osemnajst let, zato glede slednjega osebnih podatkov otrok vede ne obdelujemo. Vendar pa je možno, da posamezniki različnih starosti obiščejo našo platformo.

3. Pravne podlage in nameni obdelave.

3.1. Obdelava, potrebna za izvajanje pogodbe.

Posredovanje določenih osebnih podatkov je pogoj za uporabo platforme in/ali za izvedbo naročila. Brez posredovanja določenih podatkov ne bi bilo mogoče obiskati naše platforme, izvesti registracije, izvesti in plačati naročila, vam posredovati nujnih sporočil glede uporabe platforme ali naročila, obravnavati vaših zahtevkov in vzdrževati platforme.

3.2. Obdelava zaradi zakonskih obveznosti.

Določene osebne podatke moramo obdelovati zaradi davčne zakonodaje in drugih zakonskih obveznosti.

3.3. Obdelava na podlagi vaše privolitve.

Na podlagi vaše privolitve lahko obdelujemo osebne podatke za namen aktivnosti trženja, vključno z identifikatorji za potisna sporočila in lokacijske podatke za namen prikaza najbližjih ponudnikov izdelkov (trgovcev). Prav tako lahko le na podlagi vaše privolitve posredujemo osebne podatke tretjim osebam za namen neposrednega trženja ali drug namen, kot izhaja iz privolitve (na primer privolitev za uporabo piškotkov).

Privolitev je prostovoljna in ni pogoj za uporabo platforme ali izvedbo naročila.

3.4. Obdelava na podlagi zakonitega interesa.

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo določene osebne podatke zaradi delovanja in vzdrževanja platforme, preprečevanja goljufij in informacijske varnosti, za namen izboljšanja naših storitev in drugih notranje upravnih namenov (statistike, analize), zaradi izvajanja anket in posredovanja splošnih sporočil, potisnih obvestil glede stanja naročila ter za namen upravljanja odnosa s strankami.

4. Kategorije obdelovalcev in uporabnikov osebnih podatkov.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam, ki podatke obdelujejo izključno v našem imenu in nadzorom. Kategorije obdelovalcev so ponudniki tržne komunikacije in transakcijskih sporočil, ponudniki plačilnih storitev ter ponudniki strežniške opreme. Zaradi sedeža obdelovalca se osebni podatki na ustrezni pravni podlagi in/ali zaščitnih ukrepov lahko posredujejo v tretje države.

V trenutku plačila naročila boste ponudniku plačilnih storitev posredovali podatek o številki plačilne kartice. V skladu z veljavno zakonodajo o plačilnih storitvah naša platforma do podatka o številki vaše plačilne kartice ne sme dostopati.

Ponudnikom izdelkov (trgovcem) vaši osebni podatki ne bodo posredovani, razen ob izvršitvi naročila ko se posreduje generirana koda za prevzem izdelka in podatek o naročilu.

Brez vaše privolitve se tretjim osebam vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ali drug namen ne posreduje.

5. Hramba osebnih podatkov.

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za izvajanje pravnih zahtevkov, izbrišejo ali anonimizirajo.

Podatki, ki se obdelujejo zaradi izvedbe naročila se lahko hranijo do največ 5 let od izvedbe zadnjega naročila, razen podatkov, ki bi se po davčni zakonodaji morali hraniti 10 let po poteku leta izvedbe naročila. Podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve se hranijo do njenega preklica, vendar ne dlje kot 5 let od zadnje registrirane uporabe platforme.

6. Vaše pravice.

Glede vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli uveljavljate:

 • Pravico do dostopa: Zahtevate lahko informacijo ali obdelujemo vaše osebne podatke, katere osebne podatke ter druge informacije, da preverite zakonitost obdelave.
 • Pravico do popravka: Zahtevate lahko dopolnitev ali popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Pravico do izbrisa: Zahtevate lahko, da izbrišemo vaše osebne podatke, če menite, da se podatki obdelujejo brez ustrezne pravne podlage ali podatki niso potrebni za namene za katere so bili zbrani ali obdelani.
 • Pravico do omejitve obdelave: V določenih primerih lahko zahtevate, da omejimo obdelavo vaših podatkov, na primer, kadar oporekate točnosti podatkov ali menite, da se podatki obdelujejo brez ustrezne pravne podlage ali podatki niso potrebni za namene za katere so bili zbrani.
 • Pravico do prenosljivosti podatkov: Kadar temelji obdelava na privolitvi ali se izvaja zaradi potreb naročila in z avtomatiziranimi sredstvi, lahko zahtevate prejem osebnih podatkov ter, kadar je to tehnično izvedljivo, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu.
 • Pravico do ugovora: Obdelavi, ki se izvaja na podlagi privolitve ali zakonitih interesov lahko kadarkoli ugovarjate. Nemudoma bomo prenehali obdelovati vaše podatke razen, če naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma jih potrebujemo za obrambo pravnih zahtevkov.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer na e-naslov [email protected]. Odgovor boste prejeli brez nepotrebnega odlašanja oziroma najkasneje v enem mesecu, brezplačno. Če bi bila zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, lahko zaračunamo razumno pristojbino ali zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Kadarkoli imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa ali kadar nadzorni organ ne obravnava vaše pritožbe ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve, imate pravico do sodnega varstva. Prav tako imate pravico do sodnega varstva, če menite, da so bile vaše pravice zaradi obdelave kršene.

7. Preklic privolitve in odjava od anket.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete, tako da nas o tem obvestite na elektronski naslov [email protected], mi pa podatkov za preklican namen ne bomo več uporabljali. Preklic privolitve velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Od prejemanja anket in drugih sporočil se lahko kadarkoli odjavite na omenjen elektronski naslov. Prav tako se v prejeti anketi ali sporočilu nahaja povezava do odjave oziroma informacija, kako odjavo realizirati. Odjava od sporočil ne velja za nujna sporočila glede uporabe platforme ali izvedbe naročila.

Preklic oziroma odjavo bomo v svojih sistemih zabeležil nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu.

8. Posodabljanje Politike zasebnosti.

Pridržujemo si pravico posodobiti to Politiko zasebnosti za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. V primeru bistvenih sprememb, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti ali na drug primeren način. Vse navedene informacije so posamezniku predložene ob posredovanju podatkov ter dostopne na platformi.

Ta Politika zasebnosti velja in se uporablja od 10.09.2023 dalje.

Krožnik, d.o.o.